• Polish

O nas
AROMANET.PL  jest dostawc± rozwi±zañ z zakresu marketingu i komunikacji sensorycznej.

Rozwi±zania które proponujemy to efekt wielu lat wspó³pracy z czo³owymi ekspertami polskiej i ¶wiatowej sceny zapachowej.
Mamy niezrównane do¶wiadczenie w integracji zapachów w marketingu mix.

Tworzymy i dostarczamy  narzêdzia do  kampanii promocyjnych ³±cz±cych emocjonalnie konsumentów danej marki

Je¿eli chcesz daæ swoim klientom rado¶æ i niezapomniane emocje - trafi³e¶ we w³a¶ciwe miejsce
Jak mo¿emy Ci pomóc?   Napisz i poczuj jak to z nami jest