• Polish


Marketing zapachowy

To potężna broń w walce o klienta!
Nie można oprzeć się reklamie zapachowej. Można zamknąć oczy, można zatkać uszy, nie można przestać oddychać...